Miljön och hur vår verksamhet påverkar den är viktigt för Contura Steel och vi tar ständigt nya initiativ för att verifiera att vår verksamhet är miljömässigt hållbar tex genom oberoende granskning vid ISO certifiering och av Miljöförbundet, men också genom att våra produkter skärskådas av oberoende parter. Därför är det glädjande att den sista omgången av våra produkter blev svanenlistade på senhösten 2020 vilket innebär att alla våra egentillverkade produkter nu är svanenlistade. Det är dessutom lika glädjande att alla våra produkter under 2020 även fått förnyat godkännande i den nya versionen av byggvarubedömningen.