Contura Steel AB – Tradition i utveckling sedan 1735

Contura Steel AB, med rötter från 1735, är sedan 2015 ett familjeägt bolag verksamt i Mörrum, Blekinge. Vi utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter i rostfritt stål samt bedriver legotillverkning. Våra huvudsakliga produkter är diskbänkar, som vi tillverkat sedan 1927, tvättbänkar, vattenlås och utekök och allt säljs under varumärkena Contura och Olofström. Vad vi kan erbjuda dig är:

 • Kundservice — Här möter du våra experter med över 30 års erfarenhet som hjälper dig hitta rätt produkt och snabbt och flexibelt hanterar ändrade önskemål.

 • Svensktillverkat — All tillverkning, från plåten vi köper till produktionen av våra produkter, sker i Sverige. Bra för miljön, lokalsamhället och vår berömda flexibilitet.

 • Kvalitet — Att primärt använda lokala leverantörer ger oss full kontroll över tillverkningsprocessen. Vi är ISO 9001-certifierade.

 • Professionalism — Vi håller vad vi lovar: hög integritet, etik och moral är en självklarhet och vi följer givetvis gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

 • Samhällsansvar — Du köper en loklaltillverkad och miljömässigt hållbar produkt där vi tar ansvar för den miljö och det samhälle vi lever i. Vi är ISO14001 certifierade.

 • Kunskap — Kundanpassning och flexibilitet erbjuds genom våra erfarna och engagerade medarbetare med stort yrkeskunnande och mångsidighet.

Vårt samhällsansvar

Data skydd

ISO certifikat

Företaget i PDF

Hållbart för framtiden

Hög etik, moral, integritet samt att värna om det samhälle vi verkar i är en självklarhet för oss på Contura Steel. Därför vinnlägger vi oss om att i möjligaste mån använda lokala leverantörer när vi inte kan göra något själva, även om det inte alltid är billigast, och så mycket som möjligt av det vi köper in vill vi skall vara svensktillverkat. På det sättet är det lättare för oss att ha koll på hela tillverkningsprocessen, vi minimerar vår miljöpåverkan och bidrar med arbetstillfällen i en Region som behöver det.

Miljön

Vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan och även om den rostfria plåten, som ingår i nästan alla våra produkter, är en ändlig resurs och den del från oss som påverkar miljön mest, blir den totala miljöpåverkan ändå begränsad om vi ser på hela produktlivscykeln. Låt oss följa livscykeln för vår huvudprodukt diskbänken:

 • Malmen till vår rostfria plåt bryts i norra Sverige/Finland, mycket närmare oss kan det knappast ske.
 • Malmen smälts ned på samma ställe och blandas upp med återvunnen rostfri plåt, ungefär 90% av den plåt som kommer ut från smältverket kommer från återvunnet material, bara 10% är nybruten malm. Hade vi importerat billigare plåt hade vårt koldioxidavtryck så långt i kedjan varit uppemot 10 gånger högre
 • Plåtämnena fraktas med tåg till Mellansverige för vidare bearbetning innan den skickas vidare söderut till oss.
 • Tillverkningen av diskbänken sker hos oss i Mörrum. Vi släpper inte ut några farliga kemikalier och vi använder el från förnybara elkällor. Övrigt material som vi behöver köpa in tas i möjligaste mån från lokala leverantören, vilket ytterligare minimerar vårt miljöavtryck.
 • Diskbänken används sedan normalt 15-20 år, ofta betydligt längre, och det är inte ovanligt att den efter användning i köket sedan återanvänds i sommarstugan eller som arbetsbänk i garage eller utekök i ytterligare många år.
 • När den rostfria diskbänken slutligen slängs går nästintill 100% genom återvinningen och hamnar tillslut i smältverket för att återigen smältas ned och bli en ny produkt. Cirkeln är sluten och den totala miljöpåverkan under hela livscykeln blir mycket liten.

Jobba hos oss

Sugen på att prova något nytt och utvecklas vidare? Contura Steel har det lilla familjeföretagets familjäritet och flexibilitet med korta beslutsvägar kombinerat med det större företagets struktur och ordning. Hos oss får man jobba brett med många olika arbetsuppgifter men det finns också utrymme att bli expert på något område om man uppskattar det. För att trivas hos oss måste man gilla att jobba i lag tillsammans med andra och uppskatta att lära nytt och utmana sig själv lite.

Att trygga kompetensförsörjningen till industrin ser vi som en mycket stor utmaning, speciellt i vår region. Vårt bidrag är att ge ungdomar en inblick i hur det kan vara att arbeta inom industri genom att, om beläggningen tillåter, erbjuda sommarjobb där man får prova på lite olika moment i en produktion och inte bara städa lagret och måla linjer. Vi vill ge denna möjlighet till så många som möjlig och därför kan det hända att vi, om det är många sökanden, erbjuder något kortare sommarjobbsperioder till den enskilde.

Vill du se hur det kan vara att jobba hos oss kan du följa vad några sommarjobbare tyckte när de ocensurerat bloggade om sina jobbupplevelser på vår blogg; sommarjobbsbloggen.

Intresserad av att jobba på Contura Steel? Även om det inte finns några jobbannonser ute tar vi gärna emot spontanansökningar. Maila ansökan med personligt brev och CV till patrik.jarlhage@conturasteel.se .

Sponsring och stöd

Eftersom vi verkar i en liten region är det extra viktigt för oss att så långt som möjligt stötta och värna om det lokala samhället och närmiljön. Förutom att i så stor utsträckning som möjligt välja lokala samarbetspartners sponsrar vi främst några initiativ som gynnar det lokala samhället och närmiljön. Verksamheterna som stöds skall i huvudsak vara icke vinstdrivande och ha hög etik och moral, t.ex.:

 • Bred och icke uteslutande ungdomsverksamhet som gynnar ungdomars utveckling och framtida möjligheter.

 • Verksamheter som syftar till att värna miljön.

 • Verksamheter som stödjer sjuka, socialt utsatta eller på annat sätt missgynnade individer.

 • Lokal verksamhet som gynnar utvecklingen av den region som Contura Steel verkar i.

Berättelsen om Contura Steel

Vår historia börjar med att ett industriellt järnbruk, Olofströms Bruk, anlades i närheten av Olofström 1735 och fortsätter via diskbänksproduktion 1927 till flytt av diskbänksverksamheten till nuvarande lokalisering i Mörrum 1962. Diskbänkarna såldes under det kända varumärket Olofström ända in till tidigt 90-tal då det ersattes av Ifö. Genom historien har verksamheten ingått som del i många olika bolag såsom Olofströms Bruk, Svenska Stålpressnings AB, Separator, Alfa Laval, Volvo, Ifö för att nämna några. Sedan 2015 står vi på egna ben och vill på bästa sätt förvalta och utvecklas vidare från vårt historiska arv.

1735 anlades Blekinges första industriella järnbruk vid Holje å, till en början baserat på utvinning av myr- och sjömalmerna i omgivningen. Den 24 september undertecknades Olofströms Bruks privilegiebrev och då vann verksamheten i Olofström officiell status.

1759 övertog Olof Ohlsson hela järnbruksrörelsen vilket blev ett stort uppsving. Han drev järnbruket i ca 20 år och det är denne entreprenör som gav namn åt Olofströms bruk och så småningom det samhälle som växte upp runt det.

1870 började man framställa emaljerade kärl efter att järnbruket i bortåt 100 år prövat sig fram med olika produkter.

1885 registrerades varumärket Olofström hos Kungliga Patent- & Registreringsverket. Varumärket är ett av de äldsta i landet.

1887 övertogs Olofströms bruk av Svenska Stålpressnings AB, dotterbolag till Gustaf de Lavals AB Separator. Tillverkning av separatorer började.

1926 började bruket tillverka karossdetaljer till det nystartade företaget Volvos första bilprojekt Jakob. Det blev starten på ett långt samarbete.

1927 inleddes tillverkning av rostfria diskbänkar och kokkärl av Svenska Stålpressnings AB , vilket troligen var första tillverkningen av rostfria diskbänkar i Norra Europa. Samtidigt började man med de första serietillverkade Volvokarosserna.

1930 blev namnet Olofström riksbekant när Stockholmsutställningens paradlägenheter var utrustade med diskbänkar från Olofström.

1960 flyttades karosstillverkningen av Volvo Duett till den nybyggda fabriken i Mörrum. Samtidigt började köksprodukter tillverkas i Mörrum.

1962 flyttades tillverkningen av diskbänkar och badkar till Mörrum då alla resurser i Olofström behövdes för Volvo. Mörrum fabriken var då en av världens största tillverkare av diskbänkar.

1969 förvärvade Volvo Personvagnar AB bruket i Olofström av Alfa Laval och namnet blev Volvo Olofströmsverken. Samma år köptes Mörrumsfabriken av Euroc, som även dåvarande Ifö-verken tillhörde.

1972 övertog Ifö Motala diskbänkar och flyttade Motalas produktion till Mörrum. Man dubblade volymen till 400 000 diskbänkar/år

90-talet upphörde man att använda varumärket Olofström för diskbänkarna och ersatte det med Ifö

2013 bildades Contura Steel AB som skulle ansvara för utveckling och tillverkning av Ifös rostfria produkter i Mörrum

2015 Förvärvades Contura Steel AB av Småris Holding AB

2016 Scandinavia lanseras, första större diskbänksnyheten på många år

2017 Olofströmsdiskbänken återlanseras efter ett uppehåll på ca 30 år

Contura Steel - Svensktillverkat