I samarbete med Rinkaby rör i Rinkaby har vi nu byggt upp en utställning med tvättbänkar, vaskar, diskbänkar och rostfria hyllor. På sikt planerar även Rinkaby rör skapa en liknande utställning i sina lokaler i Jönköping.