Beskrivning

Tvättbänken är vändbar och levereras med två trådkorgar

Inget kranhål