Beskrivning

Tvättbänken är vändbar och levereras med tre trådkorgar

Inget kranhål