Lego

Contura Steel har ett välutvecklat samarbete för legoproduktion av våra kunders produkter som går till både bilindustri, medicinteknik och byggbranschen. Framförallt är det vår unika kunskap in djuppressning och vår unika presskapacitet med stora pressbord och presskrafter som våra kunder uppskattar och som ger oss möjlighet att stödja dem med produktion av stora produkter med komplexa geometrier. Men vi har även ett stort antal mellanstora och mindre pressar i vår pressavdelning som kan utnyttjas till produktion av mindre produkter i höga volymer.

Vår unika presskapacitet

Vi har tre större pressar med arbetsbord på 3200 x 2000 mm och med presskrafter på 1000 -1600 ton samt en något mindre dubbelverkande hydrualpress med bordsstorlek på 1620 x 1300 mm och 900 tons presskraft. Dessa har tidigare varit del av en helautomatiserad badkarslinje och används numera för pressning av stora detaljer med komplexa geometrier.

I vår pressavdelning har vi dessutom fem mellanstora pressar med presskrafter på mellan 300-500 ton samt ett större antal mindre pressar.

Mer specificerad information om våra pressar och presskapacitet finns i denna PDF.

Övrig kapacitet

I vår presshall har vi också en excenterpress avdelning med mindre excenterpressar med presskrafter på 20-100 ton. Dessa används oftast för mindre detaljer som går i högre volymer.

Till denna avdelning räknar vi även en automatiserad presslinje med presskraft upp till 100 ton och kapacitet att från rulle, med max 200 mm bredd, producera 2500 detaljer/timma.

Vi har även övrig utrustning som krävs för plåtbearbetning såsom klipplina, bockmaskiner (bla en nyinköpt Salvagnini), plasmaskärning, svetsning etc.

Finslipat hantverk

Våra unika maskiner vore inget utan vår erfarna och kunniga personal. Många i personalstyrkan har jobbat med rostfria produkter i över 30 år och har gedigen erfarenhet av djup och dragpressning i både svart och rostfritt material. Då vi även har annan plåtbearbetning såsom polering, slipning, bockning, svetsning, tillskärning och vi uppmuntrar jobbrotation har vår personal även en bredd i sin kompetens utanför själva pressningen. Ordning och reda och ständiga förbättringar är en självklar del av vår vardag likaså att vi har de ISO certifikat som behövs.

Contura Steel - Svensktillverkat