Contura Steel AB – Tradition i utveckling sedan 1735

Contura Steel AB, med rötter från 1735, är sedan september 2015 ett fristående bolag som utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter i rostfritt stål samt bedriver legotillverkning. Våra huvudsakliga produkter är diskbänkar, diskhoar, tvättbänkar och utekök vilka säljs under varumärkena Contura, Olofström och Ifö.

Vi finns alla i vår fabrik i Mörrum, Blekinge. Vi är en tillräckligt liten organisation för att kunna erbjuda alla våra kunder personlig kundservice med stor flexibilitet i att tillgodose alla varierande önskemål, men tillräckligt stora för att kunna hantera våra största kunders stora volymer och speciella krav.

Våra ledord, tillika del av vår kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolicy, är:

 • Kundservice
  Personlig service där vi hjälper dig hitta rätt produkt och där vi snabbt och flexibelt hanterar ändrade önskemål.
 • Svensktillverkat
  Flexibilitet och miljöhänsyn tillgodoses genom att all tillverkning, från plåten vi köper, till produktionen av våra produkter, sker i Sverige.
 • Kvalitet
  Säkerställs genom närheten till lokala leverantörer och full kontroll över tillverkningsprocessen. Vi är ISO 9001-certifierade.
 • Professionalism
  Vi håller vad vi lovar: hög integritet, etik och moral en självklarhet och vi följer givetvis gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
 • Samhällsansvar
  Du köper en miljömässigt hållbar produkt där vi tar ansvar för den miljö och det samhälle vi lever i. Vi är ISO14001 certifierade.
 • Kunskap
  Kundanpassning och flexibilitet erbjuds genom våra erfarna och engagerade medarbetare med stort yrkeskunnande och mångsidighet.

 

      

 

PDF med kort företagspresentation

Kontaktpersoner

Patrik Jarlhage

Ägare och VD

0456-485 01

Nils-Olof Svensson

Kundtjänst och försäljning

0456-485 08

Anders Sund

Diskbänkar och försäljning Industri

0456-485 07

Anders Nilsson

Försäljning Syd

0700-373 173

Andreas Inge

Försäljning Mellan/Norr

0702-857 167

Göran Eklund

Försäljning Industri

0456-485 11

Bert-Ola Nilsson Sohl

Platschef Mörrum, Utekök

0456-485 02

 Historien om Contura Steel AB’s Rostfria produktion

Vår historia börjar med att ett industriellt järnbruk, Olofströms Bruk, anlades i närheten av Olofström 1735 och fortsätter via diskbänksproduktion 1927 till flytt av diskbänksverksamheten till nuvarande lokalisering i Mörrum 1962. Diskbänkarna såldes under det kända varumärket Olofström ända in till tidigt 90-tal då det ersattes av Ifö. Genom historien har verksamheten ingått som del i många olika bolag såsom Olofströms Bruk, Svenska Stålpressnings AB, Separator, Alfa Laval, Volvo, Ifö för att nämna några. Nu står vi på helt egna ben och vill förtjänstfullt förvalta vårt historiska arv.

1735 anlades Blekinges första industriella järnbruk vid Holje å, till en början baserat på utvinning av myr- och sjömalmerna i omgivningen. Den 24 september undertecknades Olofströms Bruks privilegiebrev och då vann verksamheten i Olofström officiell status.

1759 övertog Olof Ohlsson hela järnbruksrörelsen vilket blev ett stort uppsving. Han drev järnbruket i ca 20 år och det är denne entreprenör som gav namn åt Olofströms bruk och så småningom det samhälle som växte upp runt det.

1870 började man framställa emaljerade kärl efter att järnbruket i bortåt 100 år prövat sig fram med olika produkter.

1885 registrerades varumärket Olofström hos Kungliga Patent- & Registreringsverket. Varumärket är ett av de äldsta i landet.

1887 övertogs Olofströms bruk av Svenska Stålpressnings AB, dotterbolag till Gustaf de Lavals AB Separator. Tillverkning av separatorer började.

1926 började bruket tillverka karossdetaljer till det nystartade företaget Volvos första bilprojekt Jakob. Det blev starten på ett långt samarbete.

1927 inleddes tillverkning av rostfria diskbänkar och kokkärl av Svenska Stålpressnings AB , vilket troligen var första tillverkningen av rostfria diskbänkar i Norra Europa. Samtidigt började man med de första serietillverkade Volvokarosserna.

1930 blev namnet Olofström riksbekant när Stockholmsutställningens paradlägenheter var utrustade med diskbänkar från Olofström.

1960 flyttades karosstillverkningen av Volvo Duett till den nybyggda fabriken i Mörrum. Samtidigt började köksprodukter tillverkas i Mörrum.

1962 flyttades tillverkningen av diskbänkar och badkar till Mörrum då alla resurser i Olofström behövdes för Volvo. Mörrum fabriken var då en av världens största tillverkare av diskbänkar.

1969 förvärvade Volvo Personvagnar AB bruket i Olofström av Alfa Laval och namnet blev Volvo Olofströmsverken. Samma år köptes Mörrumsfabriken av Euroc, som även dåvarande Ifö-verken tillhörde.

1972 övertog Ifö Motala diskbänkar och flyttade Motalas produktion till Mörrum. Man dubblade volymen till 400 000 diskbänkar/år

90-talet upphörde man att använda varumärket Olofström för diskbänkarna och ersatte det med Ifö

2013 bildades Contura Steel AB som skulle ansvara för utveckling och tillverkning av Ifös rostfria produkter i Mörrum

2015 Förvärvades Contura Steel AB av Småris Holding AB

2016 Scandinavia lanseras, första större diskbänksnyheten på många år

2017 Olofströmsdiskbänken återlanseras efter ett uppehåll på ca 30 år