Contura Steel AB – Rostfritt med lång tradition och kunnande

Contura Steel AB är sedan september 2015 ett fristående bolag som utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter i rostfritt stål samt bedriver legotillverkning. Våra huvudsakliga produkter är diskbänkar, diskhoar samt allbänkar vilka säljs under varumärkena Contura, Olofström och Ifö. Vi tillverkar och säljer också utekök under namnet Contura Steel Outdoor Kitchen.

Vi finns alla i vår fabrik i Mörrum, Blekinge. Vi är en tillräckligt liten organisation för att kunna erbjuda alla våra kunder personlig kundservice och stor flexibilitet i att tillgodose alla varierande önskemål, men tillräckligt stora för att kunna hantera våra största kunders stora volymer och speciella krav kopplade till det. Våra ledord är:

 • Kundservice
  Vi sätter en ära i att hjälpa dig hitta rätt produkt och i att snabbt och flexibelt hantera ändrade önskemål. Därför sitter kundservice och försäljning nära vår produktion och distribution och de har lång och gedigen erfarenhet av diskbänkstillverkning.
 • Svensktillverkat
  Hela tillverkningskedjan, från plåten vi köper till produktionen av våra produkter, sker i Sverige och vi samarbetar i huvudsak med lokala leverantörer i närområdet. Närproducerat minskar vår miljöpåverkan, ger arbetstillfällen lokalt och ökar vår flexibilitet att snabbt reagera på och uppfylla våra kunders varierande önskemål.
 • Professionalism
  I allt vi företar oss agerar vi proffessionellt och korrekt, från bemötande och kontakter med våra kunder, leverantörer och myndigheter till hur vi driver vår verksamhet internt. Vi håller vad vi lovar och lovar inget vi inte kan hålla.
 • Kvalitet
  Vi gör kvalitetsprodukter som vi är stolta över. Kvalitet är en självklarhet för oss och kommer alltid först. Vi är den enda svenska diskbänksproducenten som har både högvolymproduktion och enstycks specialtillverkning i egen regi och en av få som gör alla viktiga delar såsom diskhoar och diskbänkar själva. Detta ger oss kontroll över alla steg i tillverkningsprocessen. Vi är ISO 9001-certifierade.
 • Samhällsansvar
  Vi tar ansvar för den miljö och det samhälle vi lever i, bland annat genom att prioritera leverantörer i vår närhet vilket både gynnar vår miljö genom minskade transporter, och det lokala samhället som ges arbetstillfällen. Vi är ISO14001 certifierade.

Kvalitets och Miljöpolicy

Contura Steel AB:s kvalitets- och miljöpolicy ger riktlinjer för kvalitetssäkring och minimerad miljöpåverkan vid utveckling, tillverkning och distribution av våra produkter.

Kvalitetspolicy
Kvalitet skall vara en given köpanledning tillsammans med design, funktion och service. Kvalitet uppnås genom att:

 • Tillsammans med kunder och leverantörer utveckla produkter och tjänster för att tillfredsställa kundkrav, behov och förväntningar.
 • Styra, kontrollera, följa upp produktionsprocesser samt korrigera avvikelser.
 • Utbilda, utveckla och stödja medarbetarnas förmåga att producera produkter med rätt kvalitet.
 • Ständigt förbättra processer och produkter för att öka kundnöjdheten och säkerställa en jämn och hög kvalitetsnivå.

Miljöpolicy
Våra miljöinsatser skall ge ett gott förtroende hos kunder, anställda, allmänhet och samhället i övrigt. Vår miljöpåverkan minskas genom att:

 • Optimera förbrukning av bl.a. råmaterial, vatten och energi samt visa omsorg om närliggande miljö.
 • Följa lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och tillstånd.
 • Medarbetare förstår företagets miljöpåverkan och aktivt deltar i ständiga förbättringar av processer och minimering av resursförbrukning.
 • Tillsammans med kunder och leverantörer utveckla produkter vars egenskaper under livscykeln hjälper användaren att minska sin miljöpåverkan.
 • Relevanta miljöaspekter och miljömål utvärderas årligen.

PDF med kort företagspresentation

Kontaktpersoner

Patrik Jarlhage

Ägare och VD

0456-485 01

Nils-Olof Svensson

Kundtjänst och försäljning

0456-485 08

Anders Sund

Diskbänkar och försäljning Industri

0456-485 07

Anders Nilsson

Key Account Retail

0456-485 12

Göran Eklund

Key Account Industry

0456-485 11

Bert-Ola Nilsson Sohl

Platschef Mörrum, Utekök

0456-485 02

 Historien om Contura Steel AB’s Rostfria produktion

Vår historia börjar med att ett industriellt järnbruk, Olofströms Bruk, anlades i närheten av Olofström 1735 och fortsätter via diskbänksproduktion 1927 till flytt av diskbänksverksamheten till nuvarande lokalisering i Mörrum 1962. Diskbänkarna såldes under det kända varumärket Olofström ända in till tidigt 90-tal då det ersattes av Ifö. Genom historien har verksamheten ingått som del i många olika bolag såsom Olofströms Bruk, Svenska Stålpressnings AB, Separator, Alfa Laval, Volvo, Ifö för att nämna några. Nu står vi på helt egna ben och vill förtjänstfullt förvalta vårt historiska arv.

1735 anlades Blekinges första industriella järnbruk vid Holje å, till en början baserat på utvinning av myr- och sjömalmerna i omgivningen. Den 24 september undertecknades Olofströms Bruks privilegiebrev och då vann verksamheten i Olofström officiell status.

1759 övertog Olof Ohlsson hela järnbruksrörelsen vilket blev ett stort uppsving. Han drev järnbruket i ca 20 år och det är denne entreprenör som gav namn åt Olofströms bruk och så småningom det samhälle som växte upp runt det.

1870 började man framställa emaljerade kärl efter att järnbruket i bortåt 100 år prövat sig fram med olika produkter.

1885 registrerades varumärket Olofström hos Kungliga Patent- & Registreringsverket. Varumärket är ett av de äldsta i landet.

1887 övertogs Olofströms bruk av Svenska Stålpressnings AB, dotterbolag till Gustaf de Lavals AB Separator. Tillverkning av separatorer började.

1926 började bruket tillverka karossdetaljer till det nystartade företaget Volvos första bilprojekt Jakob. Det blev starten på ett långt samarbete.

1927 inleddes tillverkning av rostfria diskbänkar och kokkärl av Svenska Stålpressnings AB , vilket troligen var första tillverkningen av rostfria diskbänkar i Norra Europa. Samtidigt började man med de första serietillverkade Volvokarosserna.

1930 blev namnet Olofström riksbekant när Stockholmsutställningens paradlägenheter var utrustade med diskbänkar från Olofström.

1960 flyttades karosstillverkningen av Volvo Duett till den nybyggda fabriken i Mörrum. Samtidigt började köksprodukter tillverkas i Mörrum.

1962 flyttades tillverkningen av diskbänkar och badkar till Mörrum då alla resurser i Olofström behövdes för Volvo. Mörrum fabriken var då en av världens största tillverkare av diskbänkar.

1969 förvärvade Volvo Personvagnar AB bruket i Olofström av Alfa Laval och namnet blev Volvo Olofströmsverken. Samma år köptes Mörrumsfabriken av Euroc, som även dåvarande Ifö-verken tillhörde.

1972 övertog Ifö Motala diskbänkar och flyttade Motalas produktion till Mörrum. Man dubblade volymen till 400 000 diskbänkar/år

90-talet upphörde man att använda varumärket Olofström för diskbänkarna och ersatte det med Ifö

2013 bildades Contura Steel AB som skulle ansvara för utveckling och tillverkning av Ifös rostfria produkter i Mörrum

2015 Förvärvades Contura Steel AB av Småris Holding AB

2017 Olofströmsdiskbänken återlanseras efter ett uppehåll på ca 30 år